Актуално /// News

Избрани есета по мед.биология – изпитна сесия 2018-2019 / Selected essays in Medical Biology – exam session 2018-2018

Резултати от изпити /// Exam results

Тук ще намерите резултатите от проведените изпити в Катедра “Медицинска биология”.

Here you can find results from the exams in the Department of Medical Biology.

Re-sit exam (Medicine-18.07.2019)

Re-sit exam (Dental medicine -18.07.2019)

Re-sit exam(Pharmacy – 18.07.2019)

Поправителен изпит ( Медицина – 19.07.2019)

Поправителен изпит (Дентална медицина – 19.07.2019)

Поправителен изпит (Фармация – 19.07.2019)

Re-sit exam (Medicine – 17.09.19)

Re-sit exam (Dental medicine – 17.09.19)

Ликвидация ( Дентална медицина-17.09.19)

Ликвидация (Медицина – 17.09.19)

Ликвидация (Дентална медицина-18.09.19)

Ликвидация (Медицина 18.09.19)

Re-sit exam (Medicine 18.09.19)

Ликвидация (Фармация 18.09.19)

Ликвидация (Дентална медицина 19.09.19)

Ликвидация (Медицина 19.09.19)

Re-sit exam ( Dental medicine 19.09.19)

Re-sit exam (Medicine 19.09.19)

Ликвидация ( Дентална медицина V курс 09.10.19)