Катедра по медицинска биология

Катедрата по медицинска биология е основана през 1945 година. В първите години от  развитието си тя представлява голяма научно-преподавателска структура с три звена – „Обща биология и биология на човека”, „Медицинска паразитология” и „Медицинска генетика с медико-генетична консултация”. След обособяването на отделни лаборатории по медицинска генетика и по медицинска паразитология през 1988 г., в катедрата по биология се обособяват две нови направления  – „Клетъчна биология” и „Имунология”. Настоящ приоритет е развитието на молекулната биология и персонализирата молекулна медицина.