Дисертации

Докторски дисертации:

 • Никола Янков, 1967 – „Изолиране и идентифициране на местни лептоспирни щамове”
 • Анка Цветкова, 1975 – „Биология и разпространение на Трихомонас вагиналис”
 • Василий Ишев, 1981 – „Проучване върху антигенната общност между Трихомонас вагиналис и човешките сперматозоиди”
 • Магдалена Василевска, 1981 – „Проучване на белтъчния състав на лептоспири и отношението му към тяхната систематика”
 • Невена Андреева, 1987 – „Клинични и лабораторни изследвания при трихомоноза у мъже”
 • Виктория Сарафян, 1994 – „Проучване върху клетъчната експресия на човешките кръвно-групови антигени А, В и Н чрез моноклоналните антитела В7Н4, D1E8 и ВН82”
 • Мариан Драганов: ” Създаване на безсерумна клетъчна културална система, щам “McCoy-Plovdiv”. Характеризиране и приложение”
 • Милена Филипова: “Имунобиологични ефекти in vitro на български прополис”
 • Николай Мехтеров: „Позиционно клониране на atr7 и atr9 – гени, свързани с устойчивостта на Arabidopsis thaliana към окислителен стрес”
 • Мария Казакова: “Имунобиологични проучвания върху YKL-40 при някои възпалителни ставни и туморни процеси”

Дисертация за научната степен „Доктор на медицинските науки”:

 • Виктория Сарафян, 2007 – „Кръвно-групови и лизозомни гликопротеини – имунобиологични аспекти”