Специалност Помощник-фармацевт

Учебна програма по Биология Конспект по биология на човека

Уважаеми студенти,

Тук можете да намерите кратка информация, която ще ви трябва.

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА

       Обучението по Биология на човека включва лекции и практически упражнения по време на първи семестър през първата академична година. Те са задължителни.

Лекциите се водят от доц. Мария Казакова, дб

Студентите се задължават да посещават лекционния курс да се подготвят предварително по темите, които ще се обсъждат по време на самата лекция.

Преди края на първи семестър всеки студент трябва да получи подпис от лектора в студентската книжка, за да удостовери своето присъствие по време на лекционния курс, след което студентската книжка се заверява в учебен отдел и на студента се разрешава да се яви на изпит. Студенти с отсъствие от лекции нямат право да получат заверка и да се явят на изпита.

Студентите могат да следят актуалните информации и обяви от Катедрата по медицинска биология на web-site: www.medbiology.meduniversity-plovdiv.bg

Препоръчителните учебници са налични в университетската книжарница, библиотеката или могат да бъдат намерени в интернет.

 1. УЧЕБНА ПРОГРАМА:

Учебната програма се състои от 2 основни модула:

 • Молекулна и клетъчна биология – лекции и упражнения
 • Имунология – лекции и упражнения
 1. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА

Краен писмен изпит– комбиниран тест върху материала от конспекта, който се провежда през месец декември.

Крайна оценка – формира се от резултата от семестриалния писмен комбиниран тест.

Студентите, които не са издържали семестриалния изпит през декември, могат да се явят повторно през юлската редовна поправителна сесия.

Всеки студент има правото да се яви само 2 пъти на изпит по една и съща дисциплина – на редовна, и на поправителна сесия.

Препоръчителна литература:

 • Медицинска биология. Учебник за медици, стоматолози и фармацевти. Сарафян В., М. Василевска-Декова, Ил. Ватев, Хр. Радева-Куямова. МУ-Пловдив, ISBN 954-9549-08-9, 2005; 2009
 • Паразитология. Учебник за медици и стоматолози. Василевска M., В. Сарафян, И. Ватев. Второ допълнено и преработено издание. ISBN 954-91009-2-8, 2002
 • Биология. Учебник за медицинските университети. Ватев И.,В.Ишев, С.Станилова, Г.Николов, Д. Ковачев. Изд. Реко, София, 2005
 • Paniker’s Textbook of Medical Parasitology by C.K. Jayaram Paniker. 2013; 7th edition; ISBN-10: 9350905345; ISBN-13: 978-9350905340
 • Bios instant notes. Molecular Biology by A. McLennan, A. Bates, P. Turner, M. White. 2013; 4th edition; Garland Science, Taylor & Francis Group, LLC; ISBN978-0-415-68416-3
 • Bios instant notes. Immunology by P. Lydyard, A. Whelan, M. Fanger. 2008; 8th edition; Garland Science, Taylor & Francis Group, LLC; ISBN 978-0-4156-0753-7
 • Janeway’s Immunobiology, by Kenneth Murphy, 2011, 8th edition; ISBN:9780815342434
 • Basic Immunology : Functions and Disorders of the Immune by  Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pellai . 2014; 4th edition; ISBN-13: 978-1455707072; ISBN-10: 1455707074
 • Human Biology by Starr C. and McMillan B. 2014; 10th edition; Yolanda Cossio; ISBN-13 978:1-133-59916-6

Проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн

Ръководител катедра